Săptămâna de Consacrare pentru misiunea adventistă “Eu voi merge”

Săptămâna de Consacrare pentru misiunea adventistă “Eu voi merge”, va avea loc începând de azi, 1 octombrie 2021 în cadrul Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România.
Prezentările se vor concentra pe misiunea adventistă din perioada actuală. În cadrul acestora vor fi prezentate mesaje biblice, mărturii și diferite metode de misiune puse la dispoziție de organizatori.
Poți afla mai multe accesând platforma misiune.adventist.pro, canalul de YouTube al Bisericii sau solicitând informații de la pastorul bisericii tale.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.