Vreau la școală

Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor, ADRA România susține un număr de 53 copii din Conferința Transilvania Sud, în cadrul proiectului Vreau la școală.

Aceștia provin din familii defavorizate dar sunt foarte buni la învățătură. Ei au înțeles că doar prin educație își pot depăși condiția, pot avea un viitor mai bun, pot fi de folos propriilor familii. Fiecare are o poveste impresionantă, fiecare depune eforturi considerabile pentru dezvoltarea sa, fiecare este un copil speciali.
Astfel de copii deosebiți, cu reușite din punct de vedere educațional, dar aflați în situații grele acasă, sunt mult mai mulți, dar locurile sunt limitate. 

Poți fii tu unul dintre susținătorii lor!

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.