{ÎMPREUNĂ} – Vama Siret

“Suntem mult mai eficienți atunci când colaborăm {ÎMPREUNĂ} și ne unim forțele pentru a-i ajuta pe acești oameni.” -Claudiu Mihanoș, pastor Sighișoara

Deși reportajul acoperă doar activitățile din Vama Siret, mulțumim, în același timp, numeroșilor credincioși și pastori din Mureș, Brașov, Sibiu, Covasna și Harghita pentru că au fost în diferite forme {ÎMPREUNĂ} cu cei ce plâng.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.