{ÎMPREUNĂ} în cadrul proiectului național „Pastori pentru pastori”

În cadrul proiectului național „Pastori pentru pastori”, echipa României s-a întâlnit astăzi {ÎMPREUNĂ} cu președinții Conferințelor din Ucraina pentru a oferi câte un pachet pentru toți cei 402 pastori din această țară.

„Mulțumesc, în mod special, pastorilor din Conferința Transilvania Sud, dar și tuturor pastorilor din România, a căror generozitate a făcut posibil acest proiect inițiat de Uniunea Română. Vă pot transmite doar faptul că am văzut multă bucurie și recunoștință. Pastorii ucrainieni care au făcut eforturi să slujească în aceste vremuri tulburi, au fost astăzi beneficiarii slujirii pastorilor din România! Domnul să ne păstreze {ÎMPREUNĂ} și să răsplătească fiecăruia!” a transmis pastorul Gabriel Ban, președintele Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din sudul Transilvaniei.

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.