{ÎMPREUNĂ} generăm Speranța

{ÎMPREUNĂ} generăm Speranța – un reportaj plin de emoție

Săptămâna aceasta, 50 de generatoare au plecat spre Ucraina. Dincolo de alimente și diferite modalități de sprijin, generatoarele reprezintă o necesitate în multe localități afectate. Acestea oferă șansa accesului la curent electric pentru pregatirea mâncării și încărcarea telefoanelor, extrem de necesară pentru primirea avertizărilor și informațiilor oficiale. Mulțumim fiecăruia dintre cei implicați în numeroasele inițiative desfășurate în această perioadă! {ÎMPREUNĂ} generam speranță și reușim mai mult!

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.