Al doilea Convoi Umanitar în Ucraina

Al doilea Convoi Umanitar în Ucraina

Târgu Mureș – Ucraina / Cernăuți, 20 martie

Despre noi

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez și susțin anumite principii fundamentale de credință. Toate aspectele mărturisirii lor de credință sunt întemeiate pe Scriptură și sunt rodul cercetării profunde a acesteia cu rugăciune stăruitoare și sub călăuzirea Duhului Sfânt.